Milano Malpensa => Sydney – Barriera Corallina – Melbourne – Great Ocean Road – Adelaide – Kangaroo Island – Tasmania – Ayers Rock – Kings Canyon – Monti Olgas –  Sydney => Milano Malpensa

Distanza percorsa: 3.320 km e 15 aerei presi

Durata viaggio: 27 giorni